Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Seirbhísí Áitiúla gar dom

Íospartaigh na Coireachta

Má theastaíonn breis eolais uait le do thoil téigh i dteagmháil le do d’Oifig Sheirbhíse Áitiúil an Gharda Síochána d’Íospartaigh

Oifigigh Chosc ar Choireacht

Taobh istigh de gach Rannán an Gharda Síochána, tá Oifigigh Chosc ar Choireacht (CPOs) saineolaithe. Oiltear na hOifigigh Chosc ar Choireacht seo chun cosc ar choireacht a spreagadh, a chur chun cinn agus comhairle a thabhairt mar gheall air sna pobail phríobháideacha agus gnó araon.

Oifig an Gharda Síochána um Chiníochas, Idirchultúrachas agus Éagsúlachta (GRIDO)

Tá baill fhoirne GRIDO ar fáil do bhaill an phobail agus eagraíocht an Gharda Síochána le haghaidh comhairle agus tacaíocht sa réimse saineolais an GRIDO. – Sonraí Teagmhála Náisiúnta d’Oifigigh ELO/LGBT

Grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána

Is féidir breis eolais a fháil maidir leis an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin anseo.