We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Na Meáin Shóisialta

Twitter 3   Twitter 2

Coinnítear láithreacht oifigiúil ag an Oifig Corparáidí  agus Cumarsáide ar shuíomhanna na meáin shóisialta, san áireamh –

Facebook,Twitter agus Flickr.

Cabhraíonn ár leathanaigh sna meáin shóisialta le linn eolas a thabhairt do bhaill an phobail maidir le tionscnaimh náisiúnta sábháilteachta éagsúla agus feachtais um chosc na coireachta, agus daoine a choinneáil suas chun dáta ar an leibhéal ollmhór gníomhaíochta atá ag tarlú ar fud an Gharda Síochána agus a sheirbhísí speisialtóireachta ar bhonn laethúil. Féach ar ár leathanaigh náisiúnta agus réigiúnacha

Facebook_

 An Garda Síochána

Rannán an Gharda Síochána Cabhán-Muineachán

Coláiste an Gharda Síochána An Teampaill Mhóir

Garda Síochána -Corcaigh, Ciarraí & Luimneach –Réigiún Theas             

 Cosc ar Choireacht sa Mhí

 Tiobraid Arainn

Twitter

@gardatraffic

@gardainfo

Flickr

http://www.flickr.com/photos/gardasiochana/