We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Fiosrúcháin sna meáin

Media enquiries
Ba cheart fiosrúcháin sna meáin a chur chuig Oifig Preasa an Gharda Síochána atá bunaithe in Oifig na gCumarsáide Corparáideach i gCeanncheathrú an Gharda Síochána.

Is féidir dul i dteagmháil leis an Oifig mar a leanas:

Oifig na gCumarsáideanna Corparáideacha

Ceanncheathrú an Gharda

Páirc an Fhionnuisce

Baile Átha Cliath 8

D08 HN3X. 

Teil: +353 1 6662032/34/35 Faics: +353 1 6662033 R-phost: pressoffice@garda.ie  

Tá an Oifig ar oscailt ó 7.00rn go 11in 7 lá in aghaidh na seachtaine. lasmuigh de na huaireanta seo tá seirbhís theoranta ar fáil tríd an Ionad Ceannais agus Comhordaithe ag Cearnóg Fhearchair: 016663109

Ba chóir d'Iriseoirí a dteastaíonn uathu preasráitis a fháil trí r-phost dul i dteagmháil leis an bPreasoifig chun na socruithe cuí a dhéanamh