Our website uses cookies to enhance your browsing experience and to collect information about how you use this site to improve our service to you. By not accepting cookies some elements of the site, such as video, will not work. Please visit our Cookie Policy page for more information on how we use cookies.

Fiosrúcháin sna meáin

Media enquiries
Ba cheart fiosrúcháin sna meáin a chur chuig Oifig Preasa an Gharda Síochána atá bunaithe in Oifig na gCumarsáide Corparáideach i gCeanncheathrú an Gharda Síochána.

Is féidir dul i dteagmháil leis an Oifig mar a leanas:

Oifig na gCumarsáideanna Corparáideacha

Ceanncheathrú an Gharda

Páirc an Fhionnuisce

Baile Átha Cliath 8

D08 HN3X. 

Teil: +353 1 6662032/34/35 Faics: +353 1 6662033 R-phost: pressoffice@garda.ie  

Tá an Oifig ar oscailt ó 7.00rn go 11in 7 lá in aghaidh na seachtaine. lasmuigh de na huaireanta seo tá seirbhís theoranta ar fáil tríd an Ionad Ceannais agus Comhordaithe ag Cearnóg Fhearchair: 016663109

Ba chóir d'Iriseoirí a dteastaíonn uathu preasráitis a fháil trí r-phost dul i dteagmháil leis an bPreasoifig chun na socruithe cuí a dhéanamh