We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Drugaí

Séanadh:

Tá na sonraí thíos ceart ag tráth foilseacháin, agus soláthraítear iad mar threoir amháin. Faigh comhairle dhlíthiúil ó d'aturnae nuair is gá

Má tá tú féin nó duine éigin a bhfuil aithne agat air ag fulaingt ó imeaglú a bhaineann le drugaí, tá cabhair agus tacaíocht ar fáil. Freagraíonn an Clár um Thuairisciú Imeaglaithe a bhaineann le Drugaí ar riachtanais úsáideoirí drugaí agus baill teaghlaigh a bhfuil imeaglú á dhéanamh orthu a bhaineann le drugaí.

Tá Cigire ceaptha i ngach Rannóg an Gharda Síochána chun freagra a thabhairt ar an tsaincheist maidir le himeaglú a bhaineann le drugaí. Tá na Cigirí seo ar leibhéal bainistíochta laistigh den Gharda Síochána agus tá saineolas, eolas agus taithí leitheadach acu. Déanfaidh siad teagmháil go díreach lena gCeannfort áitiúil i ndáil le gach cás aonair. Féadfaidh daoine atá ag lorg cúnaimh ón gCigire ina gceantar dul i dteagmháil lena gCigire chun socrú a dhéanamh chun bualadh leo go foirmiúil nó go neamhfhoirmiúil.

Agus a bheidh an Garda Síochána, ag déileáil le haon ghearán faoi imeaglú a bhaineann le drugaí nó nuair a iarrtar ar chomhairle i ndáil leis an tsaincheist seo, déanfaidh sé é trí na bealaí sábháilteachta is éifeachtúla d’fhonn an leibhéal is airde slándála , comhairle agus tacaíocht is féidir a thairiscint don duine nó don teaghlach atá faoi réir na bagartha. Níos tábhachtaí fós, déileálfaidh An Garda Síochána leis an tsaincheist seo ar bhealach rúnda agus slán.

Cuirfidh an Garda Síochána é seo a leanas ar fáil:

• Rúndacht

• Eolas praiticiúil sábháilteachta

• Comhairle maidir le bagairtí áirithe nó cásanna imeaglaithe

• Eolas maidir le seirbhísí tacaíochta drugaí cuí don duine aonair sa teaghlach atá ag fabhrú fiacha drugaí

• Breac-chuntas ar conas gearán foirmiúil a dhéanamh, cad atá i gceist, cad a tharlaíonn tar éis agus na torthaí féideartha.

Cén chaoi a dtéann mé in aghaidh úsáid drugaí mídhleathacha

Tá pearsanra díograiseacha an Gharda  Síochána tiomanta póilíneacht a dhéanamh ar mhí-úsáid drugaí ar fud na tíre. Téigh i dteagmháil le do Stáisiún Gardaí áitiúil más mian leat eolas a fháil faoi mhí-úsáid drugaí. Tá aonad drugaí áitiúil ag gach ceantar i gcathair Bhaile Átha Cliath a théann i ngleic le díol agus dáileadh drugaí rialaithe ag leibhéal áitiúil. Le fáil amach cén aonad drugaí a chlúdaíonn do cheantar, téigh i dteagmháil le do Stáisiún Gardaí áitiúil.
Chomh maith leis sin, má tá aon eolas agat a d'fhéadfadh cabhrú leis na Gardaí dul i ngleic le mangairí drugaí, cuir glaoch ar Líne Rúnda an Gharda Síochána Saorphost 1800 666111 nó cuir glaoch ar GNDOCB ar +353 16669900.

Tá faisnéis, físeáin agus bileoga ar Chlár Tuairiscithe Imbhuailte ar Dhrugaí ar fáil anseo

Láithreáin Ghréasáin Úsáideacha

 1. Láithreán Gréasáin cuimsitheach faisnéise maidir le mí-úsáid drugaí
 2. An bord taighde sláinteFeachtas um ghéarchéim drugaí
 3. Bord um an Lárionad Cóireála Drugaí
 4. An Coiste Comhairleach Náisiúnta um Dhrugaí
 5. An Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí
 6. Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Uimhreacha Teileafóin Úsáideacha  

Líne Chabhrach Saorghlao Drugaí/ VEID 1800 459 459

Ionad Coireála Drugaí Shráid Bhagóid  01 6602189

Clinic Aisling, Gor na Silíní 01 620 6010

Clinic na Cathrach  01 8555310

Teach an Charnáin 01 4540021

Teach Domville 01 8620298

Tionscadal Ché na gCeannaithe 01 6790044

Cúirt na Tríonóide  01 6488600

An tSeirbhís Comhairliúcháin Náisiúnta Saorghlao  1800 235 234

Cóiríocht Éigeandála                  Saorghlao 1800 724 724 

Láithreáin Ghréasáin Úsáideacha

Tá eolaire cuimsitheach d’alcól, drugaí agus seirbhísí gaolmhara ar fáil ag oifigí cur chun cinn sláinte ag na boird sláinte réigiúnacha éagsúla.

 

 

Conas drugaí a aithint

Níl aon bhealach áirithe ann chun substaintí mídhleathacha a aithint ach amháin trí anailís. Is féidir a bheith ag faire amach do na comharthaí seo a leanas áfach:

 • Clúdaigh bheaga phlaisteacha nó atá fillte go mion
 • Scragall agus spúnóga dóite, steallairí agus buidéil bheaga
 • Substaint luibhe nó roisín donn soladach, briosc
 • Toitíní stiallta
 • Piollairí neamhghnácha, púdair nó leachtanna i gcainníochtaí beaga
 • Boladh milis deataigh láidir

 

Cannabas (Luibhe agus roisín)
Hearóin (Démhoirfín)
Cócaon
Eacstais
Amfataimíní
* Céataimín      
* Cnagchócaon      
* Cannaibionóidigh sintéiseacha (e.g. JWH 018)      
* Silicíbin (Beacáin dhraochta)      
* Benzylpiperazine      
*TMFPP      
* Meatadón      
* Meifeadrón      
* Meiteadrón      
* Búitiolón      
* Fleifeadrón
* Meitiléindé-ocsaipireavailéarón
* Naifiorón
* Dimethocaine      
* Flourotropacocaine      
* GHB (gámahiodrocsabútaráit)     
* LSD (Aigéid líseirgigh)

Conas is féidir liom comharthaí an ghlac drugaí a aithint?

Is minic a bhíonn sé deacair a rá má tá duine ag úsáid drugaí mar go bhféadfadh substaintí éagsúla tionchar a bheith acu ar dhaoine ar bhealaí éagsúla. Baineann na comharthaí seo a leanas i mórán cásanna áfach:

 • Athruithe tobann i ngiúmar agus iompar, mar shampla, ó bheith sásta agus fuinniúil go dtí teasaí agus cantalach
 • Patrúin codlata neamhghnácha
 • Easpa Goile
 • Dúlagar
 • Easpa spreagadh
 • Bréaga nó airgead agus earraí a ghoid
 • Rúndacht faoi ghníomhaíochtaí agus gan fhios cá bhfuil an duine
 • Uaireanta déanacha agus cairde nua nó aisteacha

An Dlí  

Is ionann drugaí a chur thart i measc cairde agus cion soláthair. Tá sé mídhleathach do theach nó d'áitreabh a úsáid le haghaidh mí-úsáid drugaí chomh maith. Is féidir le ciontú faoin Acht um Mí-Úsáid Drugaí tionchar a imirt ar ionchais fostaíochta sa todhchaí agus diúltaíonn go leor tíortha víosaí do dhaoine le ciontuithe drugaí. Is minic a dhéanfaidh mí-úsáid polasaithe árachais a neamhbhailiú, lena n-áirítear clúdach saoire, feithicle agus sláinte.