Our website uses cookies to offer you a better browsing experience, analyse site traffic, personalise content, and serve targeted advertisements. Please visit our Cookie Policy page for more information about cookies and how we use them or click here to manage your cookie preferences.

Damáiste Coiriúil

Séanadh:

Ta na sonraí thíos ceart ag am a fhoilsithe, agus cuirtear ar fáil iad mar threoir amháin. Lorg comhairle dhlí ó do dhlíodóir nuair is gá.

Is damáiste coiriúil é graifítí neamhrialaithe a spreagann gníomhartha coiriúla breise agus a chuireann costais eacnamaíocha agus sóisialta ar gach duine. Chun féachaint ar ár mbileog eolais maidir le graifítí, cliceáil anseo. Chun tuilleadh comhairle a fháil maidir le graifítí a rialú nó a chosc, téigh i dteagmháil le d' Oifigeach Coiscthe Coireachta áitiúil nó féach ar Bhileog Eolais maidir le Coireacht Mhaoine de chuid an Gharda Síochána.

Déan tuairisc ar an teagmhas le do stáisiún Garda áitiúil

Déantar é seo a chinneadh de mhéid a chosnaíonn sé an mhaoin a dheisiú agus éilíonn sé sonrasc ón gcuideachta nó ó chuideachtaí a rinne an obair dheisiúcháin

Tuairisc ar an maoin, aon marcanna aitheantais, agus i gcás idéalach, aon sraitheuimhir nó grianghraif a d'fhéadfadh a bheith agat

Déan tuairisc ar an teagmhas le do stáisiún Garda áitiúil

Tá sé mar rún ag goid úinéir a gcuid maoine a bhaint. Is é damáiste coiriúil nuair a bhíonn an t-úinéir fós ag an maoin ach tá sé neamh-inoibrithe. Mar shampla, má ghoideann duine éigin troscán gairdín, arb éard is goid. Mar sin féin má dhéanann coiriúil damáiste do shraith troscáin gairdín agus má fhágann sé é ar an láthair, is é sin cás damáiste coiriúil

Is éard atá i gceist le damáiste coiriúil go bhfuil duine ag maireachtáil go fisiciúil ar mhaoin nó a chuireann sé inoibrithe