We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Conas is féidir liom ábhar maslach fúm ar line a bhaint anuas

Is bealach é an tIdirlíon chun nótaí tráchta agus ábhar maslach agus clúmhillteach faoi dhaoine eile a phostáil gan smaoineamh beag ná mór ar an tionchar pearsanta atá ag an ábhar sin ar an íospartach. Faigheann an anaithnideacht arna soláthar trí líonrú sóisialta agus fóraim chomhroinnte comhad ar líne réidh de na srianta sóisialta a bhaineann le rud a rá nó a fhoilsiú gan gá le himní roimh dhrochiarmhairtí.

Is beag sriain atá i ndlí na hÉireann maidir le nótaí tráchta a phostáil ar na meáin shóisialta murar rud é gurb ionann na nótaí tráchta sin agus ciapadh. I bhformhór cásanna, tá ráitis a bhíonn ionsaitheach nó mailíseach clúmhillteach ach ní coireanna iad. I gcásanna den sórt sin, ba chóir don ghearánaí dul i gcomhairle le aturnae faoi aon chaingean sibhialta a d'fhéadfadh a bheith ar fáil dóibh.

Soláthraíonn an chuid is mó de na seirbhísí meáin shóisialta modh chun gearáin a thaisceadh faoi ábhar a postaíodh ar a gcuid fóram. Is féidir é sin a dhéanamh trí ríomhphost maidir le mí-úsáid nó gearán a úsáid. Bíonn meicníochtaí tuairiscithe ag dreamanna eile inar féidir an phostáil a thuairisciú ina haonar.

Le haghaidh postálacha chuig Facebook, déan teagmháil leis an bhfóram cabhrach ina bhfuil liosta iomlán maidir le conas teachtaireachtaí, bagairtí nó ábhar ionsaitheach a thuairisciú. Is féidir an leathanach a fháil ag https://www.facebook.com/help/181495968648557?helpref=faq_content

Tá áis den chineál céanna ag Google agus YouTube a mhínítear agus atá ar fáil ag www.google.com/support/go/legal - chun iarratais maidir le hábhar ar gach ardán de chuid Google a bhaint anuas.

Ba chóir gach iarratas eile maidir le hábhar agus eolas bréagach a bhaint anuas ó líonraí na meáin shóisialta a chur faoi bhráid an líonra trí úsáid a bhaint as a gcuid próiseas tuairiscithe nó gearán ar líne. Ní treoir chríochnúil í seo agus níor chóir í a úsáid ach amháin mar chúnamh nuair a fhaightear gearáin maidir le hábhar ionsaitheach nó bréagach ar ardáin líonraithe shóisialta.