We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Suíomhanna Ceamaraí Sábháilteachta A Fheiceáil

Tá anailís fairsing ar imbhuailtí ar an ngréasán bóithre ina raibh an luas ina thoisc rannpháirteach curtha i gcríoch. Aithníodh go raibh sciar suntasach d'imbhuailtí inar sáraíodh luas sábháilte i dtuairim an Gharda imscrúdaithe, ar na codanna seo a leanas de bhóthair, mar ata leagtha amach ar an léarscáil,.

Tá 1,031 chuid de bhóthar aitheanta anois mar chriosanna forfheidhmithe luais le éifeachtach ón 27 Bealtaine 2016.

Déanfar suirbhéanna leanúnacha chun a chinntiú go leanann na codanna seo de bhóithre mar shuíomhanna ag a bhfuil sárú luasteorann ag tarlú. Déanfar an léarscáil a nuashonrú dá réir.

Liosta de 355 chrios le héifeacht ón 27 Bealtaine 2016

Liosta iomlán de gach 1,031 chrios gníomhach le héifeacht ón 27 Bealtaine 2016

Suíomh na mbóithre seo ar an léarscáil

(Is ionann línte gorma agus suíomhanna nua, Is ionann línte  dearga agus suíomhanna atá ann cheana féin, Is ionann línte glasa agus súiomhanna atá bainte)

Basc díreach chuig comhad KMZ do Google Maps