We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Coimisinéir Cúnta Chomhordú Beartas agus Rialachais

AC David Sheahan

Teideal: Coimisinéir Cúnta, Chomhordú Beartas agus Rialachais

Ainm: David Sheahan

Áit Dúchais: Co. Phort Láirge

Ceaptha:  7 Feabhra 2018

Dáta Tosaithe:  7 Meán Fómhair 1983 

Buaicphointí Gairme:

Chuaigh sé sa Gharda Síochána in 1983 agus d’oibrigh sé i nDún Garbhán, Co. Phort Láirge

1990 - Fuair sé ardú céime go Sáirsint agus d’oibrigh sé i Lios Mór agus i nDún Garbhán, Co. Phort Láirge agus i gCathair Phort Láirge

1999 - Fuair sé ardú céime go Cigire agus d’oibrigh sé i Loch Garman, i gCathair Phort Láirge agus i gCill Chainnigh

2004 - Fuair sé ardú céime go Ceannfort agus d’oibrigh sé i mBóthar Bhaile an Róistigh, Luimneach agus i gCathair Phort Láirge

2007 - Fuair sé ardú céime go hArd-Cheannfort agus bhí sé ina Oifigeach Roinne do Chontaetha Laoise/Uíbh Fhailí, Thiobraid Árann, Chiarraí agus Luimnigh, agus Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath Theas

2018 - Ceapadh é ina Choimisinéir Cúnta, Póilíniú Bóithre agus Bainistiú Mórimeachtaí

Cáilíochtaí:

Máistreacht sa Riarachán Gnó – an Ollscoil Oscailte, 2003

Teastas i bhForbairt Straitéiseach um Bainistíocht Acmhainní Daonna – Foras Bainistíochta na hÉireann, 2006

Clár Ceannaireachta Fheidhmiúcháin an Gharda Síochána – Coláiste an Gharda Síochána/COBÁC, 2007

Máistir Dlíthe i gCearta an Duine sa Cheartas Coiriúil – Ollscoil Luimnigh, 2018 (ar siúl faoi láthair)