We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

An tSláinte Cheirde

SLÁINTE CHEIRDE

Tá Seirbhís Sláinte Cheirde an Gharda Síochána (GOHS) mar chuid den Stiúrthóireacht Sláinte agus Folláine Cheirde atá faoi cheannas an Phríomh-Oifigeach Leighis. Tá an tSeirbhís suite ag Ceanncheathrú an Gharda Síochána.Medical

Is iad na haidhmeanna atá ag an tSeirbhís -

 • Folláine fhisiceach, mheabhrach agus shóisialta na gcomhaltaí foirne a chur chun cinn agus a chothabháil.
 • Seirbhís comhairleach a sholáthar atá neamhspleách, rúnda agus eiticiúil.
 • Comhlíonadh le reachtaíocht sláinte agus sábháilteachta a chur chun cinn agus a spreagadh.
 • Cultúr sláinte agus folláine a chur chun cinn in AGS.
 • Comhairle a sholáthar maidir le saincheisteanna a bhaineann le hobair i ndáil le sláinte agus folláine fostaithe agus bainistíocht an Gharda Síochána. 

Tá foireann sainghairmithe cúraim sláinte cheirde ag GOHS arna tacú ag foireann riaracháin. Tá an tSeirbhís tiomanta do thacaíocht a thabhairt d'fhostaithe an Gharda Síochána chun a gcuid sláinte agus folláine a choimeád d’fhonn a gcuid dualgas a chomhlíonadh go sábháilte agus go héifeachtach. 

Soláthraíonn GOHS na seirbhísí seo a leanas -

 • Comhairle maidir le hinniúlacht i gcomhair oibre, lena n-áirítear comhairle maidir le hathshlánú, ath-imscaradh, scor mar gheall ar dhrochshláinte.
 • Measúnuithe leighis réamhfhostaíochta.
 • Tacaíocht a thabhairt do HRPD agus do bhainistíocht áitiúil maidir le bainistíocht asláithreacht de bharr breoiteachta.
 • Cláir imdhíonta agus tástálacha / scagadh fola a bhaineann leo.
 • Bainistiú díobhálacha OBBFE.
 • Faireachas Sláinte ar fhostaithe an Gharda Síochána a bhfuil baint acu le róil chriticiúil sábháilteachta / dualgais speisialaithe.
 • Measúnú agus comhairle leighis maidir le hiarratais ar an Acht um Chúiteamh.
 • Cur chun cinn sláinte agus folláine.
 • Scagthástáil Sláinte do chomhaltaí a bhíonn ag taisteal ar mhisin thar lear.

Fón: 01 6662325 or 016662326

Fac: 01 6662365

Ríomhphoist: occupationalhealth@garda.ie