We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

ga - Introduction to FOI

Leagtar amach in Alt 42 den Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 roinnt díolúintí éigeantacha chun an Garda Síochána a chumasú chun a fheidhmeanna lárnacha a chomhlíonadh agus chun a chinntiú nach gcuirtear slándáil an Stáit i mbaol.

Áirítear i measc na ndíolúintí a dheonaítear taifid arna gcoinneáil nó arna gcruthú ag an nGarda Síochána agus a bhaineann le haon cheann de na rudaí seo a leanas:

 • an tAonad Práinnfhreagartha;
 • Ciste na Rúnseirbhíse arna choinneáil ag an Aonad sin;
 • An tAonad Speisialta Bleachtaireachta;
 • an clár tearmann finné urraithe ag an Aonad sin;
 • an Rannóg um Shlándáil agus Faisnéise;
 • bainistíocht agus úsáid oibríochtaí faisnéise faoi cheilt;
 • an tAcht um Post-Phaicéid agus Teachtaireachtaí Teileachumarsáide a Thascradh (Rialáil), 1993;
 • an tAcht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005;
 • an tAcht um Cheartas Coiriúil (Faireachas) 2009;
 • an Acht Cumarsáide (Sonraí a Choimeád), 2011;
 • taifead arna choinneáil ag an mBiúró um Shócmhainní Coiriúla;
 • taifead a bhaineann le fiosrúchán de réir bhrí Alt 42 d’Acht an Gharda Síochána, seachas taifead a bhaineann le ceapachán duine chun é an fiosrúchán a dhéanamh agus/nó taifead a bhaineann leis na costais nó cúrsaí eile a bhaineann le riarachán ginearálta fiosrúcháin faoin alt sin.