We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Ionad Fáisnéise

Tá trédhearcacht agus cuntasacht mar bhunchlocha an bhealaigh a oibríonn an Garda Síochána mar eagraíocht. Sa mhír seo, déanfaimid nuashonruithe, tuairiscí agus staitisticí rialta a fhoilsiú ar aon dul lenár ndualgais faoin Acht um Shaoráil Faisnéise

FOI 335 x 300

Saoiráil Faisnéise

Treoir ar an bpróiseas saoiráil faisnéise, díolúintí agus staitisticí ábhartha

FOI landing page top right

Cosaint Sonraí

Méadaítear san RGCS agus sa TFD cearta um chosaint sonraí daoine aonair agus leagtar iontu oibleagáidí breise ar eagraíochtaí.

Freedom landing

Tuarascálacha Míosúla an Choimisinéara don Údarás Póilíneachta

Uair sa mhí, nuashonraíonn An Coimisinéir an tÚdarás maidir le gníomhaíochtaí oibríochtúla áirithe agus dul chun cinn a bhaineann le clár athchóirithe na heagraíochta

Community Engagement carousel

Tuarascálacha Bliantúla

Tuarascálacha Bliantúla ag dul siar go dtí na 1960í

Information LANDING