We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Earraí Nár Éilíodh

An Garda ag lorg úinéirí earraí nár éilíodh

Image of Bike

Tabhair faoi deara le do thoil nach bhfuil na hearraí seo ar díol - táimid ag iarraidh maoin a thabhairt ar ais dá n-úinéirí.

Tá An Garda Síochána ag cur tús le scéim phíolótach a ligfidh do bhaill an phobail breathnú ar ghrianghraif maoine (caillte agus goidte) atá i seilbh an Gharda agus nár éiligh úinéirí na maoine fós í.

Mar chuid den seoladh tosaigh tá roinnt rudaí ó na suíomhanna Garda a leanas le feiceáil:

  • An Seanchill (a chuimsíonn Stáisiún na nGardaí Dhún Droma/na Carraige Duibhe/Chill na Gráinsí agus Chábán tSíle)
  •  Sráid an Stórais (a chuimsíonn Stáisiún na nGardaí Shráid Mhic Ghiobúin, Mhuinseo agus Bridewell)
  • Ath Luain
  • Tír an Iúir

Lean na naisc chun earraí nár éilíodh a fheiceáil:

Rothair i seilbh an Gharda Síochána

Earraí eile i seilbh an Gharda Síochána

Má fheiceann ball an phobail earra a chreideann gur leis/léi é, bá chóir dó/di dul i dteagmháil leis an stáisiún cuí (mar a léirítear leis an ngrianghraf) chun féachaint a eagrú.

Má bhíonn maoin caillte agat (nó má goideadh maoin uait) agus mura bhfuil se liostáilte sna grianghraif, le do thoil téigh i dteagmháil le do stáisiún áitiúil chun a fháil aach an bhfuil sí tugtha isteach dóibh.

Rudaí tábhachtacht le tabhairt faoi deara:

1) Déan tuairisc i gcónaí leis An Garda Síochána maidir le maoin ghoidte.

2) Breac síos sraithuimhir do rothair, agus coinnigh in áit so-fhaighte í.

Tá sonraí teagmhála do gach stáisiún na nGardaí ar fáil ag www.garda.ie