We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Saoráil Faisnéise agus grinnfhiosrúcháin

Ón 14 Deireadh Fómhair 2015, tháinig an Garda Síochána faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise (SF) 2014, maidir le taifid a bhaineann leis na réimsí riaracháin seo a leanas amháin:

• Acmhainní duine

• Airgeadas

• Soláthar

Tá roinnt díolúintí tugtha don Gharda Síochána faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 chun a chinntiú go bhféadfaidh sé a phríomhfheidhmeanna a chomhlíonadh agus a chinntiú nach gcuirfear isteach ar shlándáil an Stáit.