We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Faisnéis chúlra do chóras grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána

Leasaigh an tOireachtas na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin 2012 (Leanaí agus Daoine Soghonta) i mí Eanair 2016. An príomhaidhm atá ag na leasaithe seo ná chun a sholáthar nach nochtfaí sean-mhionchiontuithe áirithe i nochtadh grinnfhiosrúcháin, agus chun socruithe áirithe lastigh den Acht 2012 a chomhoiriúnú le socruithe san Acht um Cheartas Coiriúil (Ciontuithe Spíonta agus Nochtadh Áirithe) 2016.

Tugann na hAchtanna um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012 go 2016 bonn dleathach don ghrinnfhiosrúchán riachtanach ar dhaoine ar mhaith leo tabhairt faoi obair áirithe nó gníomhaíochtaí a bhaineann le leanaí nó daoine soghonta nó seirbhísí ar leith a chur ar fáil do leanaí nó daoine soghonta.

Beidh an t-aonad náisiúnta de An Gharda Síochána, ar tugadh an Láraonad Grinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána air, aitheanta mar an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúchán, tar éis an tosaigh. Tar éis sin, tiocfaidh gach cumarsáid ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin.

Chun dul chuig suíomh an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin, brú anseo