We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Stiúrthóir Feidhmiúcháin um Straitéise agus Trasfhoirmiú(awaiting some details)

David Gilbride

Teideal: Stiúrthóir Feidhmiúcháin um Straitéise agus Trasfhoirmiú

Ainm: An tUasal David Gilbride

Áít dhúchais:??

Ceaptha:??

Ballraíocht:  ??

Buaicphointí a ghairme:

Bhí poist shinsearacha éagsúla aige sa Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais, áit a d’oibrigh sé i raon réimsí de Bheartais Rialtais lena n-áirítear Cearta Daonna; Réimis Príosún; Acmhainní Daonna na bPríosún; Caidreamh Tionsclaíoch agus Trasfhoirmiú na bPríosún; Gáinneáil ar Dhaoine agus Sciúradh Airgid agus Maoiniú Sceimhlitheoirí. Chomh maith leis sin, d’oibrigh sé sa Roinn Airgeadais áit a raibh freagrachtaí aige maidir le bainistiú Chaiteachais Sláinte.

Bhíodh sé ina bhall den Bhord um Chúnamh Dlíthiúil chomh maith.

Cáilíochtaí:

Céim sa Stair ó Ollscoil na Tríonóide, Baile Átha Cliath, Céim Mháistreachta i mBainistíocht Phoiblí (Riarachán Ceartas Coiriúil) arna bronnadh ag an bhForas Riaracháin, Céim Mháistreachta sa Rialachas ó Ollscoil na Banríona, Béal Feirste, agus is abhcóide cáilithe é chomh maith.