We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Dlíthiúil agus Comhlíonadh

Kate Mulkerrins

Ceapadh Ms. Kate Mulkerrins ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Dlíthiúil agus Comhlíonadh

agus thosaigh sí sa phost ar 6 Samhain 2017.

Is abhcóide í Kate a bhfuil 20 bliain de thaithí aici i réimse an dlí choiriúil agus a chuir tús lena gairm dlí ag Barra Shasana agus na Breataine Bige. Glaodh uirthi chuid Barra na hÉireann (Óstaí an Rí) agus tá Céim Bhaitsiléara sa Dlí aici agus Céim Mháistreachta le Céad Onóracha aici sa Choireolaíocht.

Sular ghlac sí an ról ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Dlí agus Comhlíonadh, bhí sí ina Príomh-Ionchúisitheoir Sinsearach in Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí, i gceannas ar Aonad Bheartais Chúisithe agus Thaighde ó bunaíodh é i Mí Eanáir 2008. Sular ceapadh í ina ról in Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí, bhí Kate ina Comhairleoir Dlí ag roinnt Ionaid Éigeandála um Éigniú, ar fud Éireann ( Poblacht na hÉireann agus Tuaisceart Éireann) le Líonrú Éigeandála um Éigniú na hÉireann. Ag an am céanna, bhí sí ag múineadh dlí go páirtaimseartha in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.