We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Leas-Choimisinéir Oibríochtaí

John Twomey

Teideal: Leas-Choimisinéir Oibríochtaí

Ainm: John Twomey

Áit duchais: Baile Átha Cliath

Ceaptha: 20ú Deireadh Fómhair 2015

Ina bhall ó: 1983

Buaicphointí Gairme:

1999 – 2003 – Cigire, Roinn Tráchta Réigiúnach, Caisleán Bhaile Átha Cliath

2003 – 2005 – Ceannfort, Oifig Fhorbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL), Coláiste an Gharda Síochána

2005 – 2007 – Oifigeach Ceantair, Stáisiún an Gharda Síochána, Sráid an Phiarsaigh, Baile Átha Cliath

2007 – 2008 – Oifigeach Roinne, RCBÁC (Iarthar)

2008 – 2010 – Oifigeach Roinne, RCBÁC (Lár Theas)

Lúnasa 2010 - Ceaptha mar Choimisinéir Cúnta Trácht

Feabhra 2012 - Ceaptha mar Choimisinéir Cúnta DMR

Deireadh Fómhair 2015 - Ceaptha mar Choimisinéir Cúnta Póilíneacht agus Slándáil 

Cáilíochtaí:

2009 go dtí inniu – M.Sc i gCeannasaíocht ar siúl 

2009 - Ard-Dioplóma i gCeannasaíocht Fheidhmiúcháin críochnaithe

2008 – MBA Feidhmiúcháin déanta, Scoil Ghnó Smurfit

2006 – Clár Cheannasaíocht Fheidhmiúcháin, Ceanncheathrú FBI, Quantago, Washington, USA

2006 – Clár Oiliúna Ceannasaíochta Franklin Covey déanta

2005 - BA i mBainistíocht Póilíní

2005 – Teastas IMI i mBainistíocht Acmhainní Daonna

2004 – Teastas i nDearadh agus Meastóireacht Chlár Oiliúna, Ollscoil Luimnigh