We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Leas Choimisinéir An Réigiún Thuaidh

AC Barry O'Brien bio

Leas Choimisinéir, An Réigiún Thuaidh

Ainm: Barry O’ Brien

Ait Dhúchais: Baile Átha Cliath

Ceaptha: 9 Bealtaine 2017

Ballraíocht: 1982

Buaicphointí a ghairme:

1995-1996 Cigire, Stáisiún na  nGardaí, an Chúlóg

1996-1997 Cigire Grúpa Athbhreithnithe S.M.I

1997-1998 Cigire, Stáisiún na nGardaí, An Chúlóg

1998-1999 Oifigeach Ceantair, Longfort

1999-2009 Ceannfort Bleachtaireachta, Aonad Náisiúnta Drugaí an Gharda Síochána

2009-2013 Oifigeach Ceantair, Domhnach Broc

2013-2015 Oifigeach Roinne, Maigh Eo

2015-2017 Oifigeach Roinne D.M.R (Thuaidh)

Bealtaine 2017- Ceaptha ina Leas Choimisinéir

Cáiliochtaí:

2001- Máistreacht Feidhmiúcháin sa Riarachán Gnó, Scoil Gnó Smurfit

1988 Baitsiléir Riaracháin Poiblí – Institiúid Riaracháin Phoiblí