We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Roinn Bainistiú Athruithe

Ashtown Gate

Bainistiú Athruithe

Bhunaigh Coimisinéir an Gharda an Rannóg um Bhainistiú Athruithe in 1996.

Feidhm

Is í feidhm na Rannóige um Bhainistiú Athruithe athrú eagraíochtúil a sholáthar go héifeachtúil chun tacú leis na riachtanais leathana agus chasta a bhaineann le dul i ngleic le héilimh seirbhíse póilíneachta nua-aimseartha. Oibríonn an rannóg i gcomhpháirt ar fud na heagraíochta chun pleanáil éifeachtach agus soláthar athruithe a chinntiú laistigh de chreat soiléir rialachais.

Úsáideann an Rannóg um Bhainistiú Athruithe modheolaíocht bainistithe tionscadal struchtúrtha a chuimsíonn na codanna a leanas: macnamh criticiúil, anailís próisis, anailís páirtithe leasmhara, cumarsáideacha, oiliúint agus athdhearadh próisis.

Feidhm

Cuimsíonn feidhm na Rannóige um Bhainistiú Athruithe:

• Ceannasaíocht a ghlacadh ar athrú agus straitéisí a fhorbairt agus iad a chur i bhfeidhmt

• Urraíocht agus ceannaireacht ar na tionscnaimh athruithe a chur chun cinn i measc Bhainistíocht Shinsearach an Gharda

• Rannpháirtíocht na bpríomhpháirtithe leasmhara ag gach céim agus cur i gcoinne a bhainistiú go héifeachtach

• Cumarsáideacha leathana agus spriocdhírithe ag gach céim de thionscnaimh

• Tacaíocht leanúnach a sholáthar i ndiaidh cur i bhfeidhm

Tá an rannóg lonnaithe ag Geata Bhaile an Ásaigh, Bóthar na hUaimhe, Baile Átha Cliath 15. Tá baill an Gharda agus sibhialtaigh ar an bhfoireann agus tá Ard-Cheannfort i gceannas uirthi atá freagrach don Choimisinéir Cúnta, Tacaíocht Feidhmeannach agus Seirbhísí Corparáideacha.

Is féidir dul i dteagmháil leis an Rannóg um Bhainistiú Athruithe ag:

An Rannóg um Bhainistiú Athruithe Bloc B Geata Bhaile an Ásaigh, Bóthar na hUaimhe, Baile Átha Cliath 15

Teil: +353 1 6662087

Rphost: Change_Management_DV@garda.ie