We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Conas a thuairiscím drochIde sa Teaghlach?

Conas a thuairiscím é?

Cuir glao ar na Gardaí ar 999/112 nó ar do stáisiún áitiúil agus tabhair na sonraí seo a leanas:

  •     Sonraí iomlána faoi ainm agus Seoladh agus Uimhreacha teagmhála
  •     Aon Orduithe Cúirte atá i bhFeidhm?
  •     Cé a bhfuil an Drochíde sa Teaghlach á déanamh ina (h)aghaidh?
  •     An bhfuil Leanaí i Láthair?
  •     Ar glacadh Alcól nó Drugaí?
  •     An bhfuil rochtain ag an déantóir ar aon airm?
  •     An bhfuil Stair Dhrochíde ann?
  •     Conas mar atá cúrsaí anois?