We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

An Biúró Teicniúil

Highly skilled teams from the Technical Bureau investigate major and complicated crime scenes throughout the State

Tá Ard-Cheannfort Bleachtaireachta i gceannas ar an mBiúró Teicniúil a dhéanann tuairisciú don Choimisinéir Cúnta, Seirbhísí Náisiúnta Tacaíochta. Tá foireann 130 Comhalta Garda agus pearsanra sibhialtach ag an mBiúró.

Saineolaithe atá i bhfoirne an Bhiúró sa ghrianghrafadóireacht, bailistíocht, mearloirg agus léarscáiliú. Trí úsáid a bhaint as ardtrealamh agus ardteicnící chun fianaise a aisghabháil agus a anailísiú, déanann na foirne ardoilte seo imscrúdú ar láithreacha móra agus casta coireanna ar fud an Stáit.

Tá dhá bhealach ann chun dul ag oibriú leis an mBiúró Teicniúil:

  • Poist do Ghardaí: Déantar earcaíocht ó chéimeanna an Gharda Síochána.
  • Poist do Shaineolaithe Sibhialtacha: Fógraíonn an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí poist do shaineolaithe sibhialtacha agus déanann an Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna Shibhialtach bainistiú ar na poist seo.

I ndiaidh 5 bliana a chaitheamh i mbun oiliúna agus foghlaim ó thaithí sna rannóga éagsúla sa Bhiúró, is gnách go mbainfidh comhalta an Bhiúró stádas saineolaí amach. I rith na 5 bliana a chaitheann siad i mbun oiliúna, freastalaíonn comhaltaí ar chúrsaí ábhartha ina réimsí eolaíochta faoi seach in Éirinn agus thar lear araon. A luaithe a dhéantar saineolaithe de na comhaltaí, féadfaidh siad tabhairt faoi Chúrsa Dioplóma 2 bhliain in Imscrúdú Láithreacha Coireanna.

tech bureau camera