We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Tionscnaimh sábháilteachta pobail

Pobal ar Aire

Is clár sábháilteachta pobail é Pobal ar Aire do cheantair thuaithe le béim ar dhaoine níos sine agus níos leochailí. Feidhmíonn sé mar chomhpháirtíocht idir an pobal, An Garda Síochána agus Muintir na Tíre. Saothraítear é le prionsabal na freagrachta comhroinnte i leith chosc agus laghdú na coireachta.  Bíonn sí mar aidhm ag cláir Phobal ar Aire chun próiseas na forbartha pobail a chothú, deiseanna do choireanna a laghdú, pobail a aontú i meitheal comharsanachta agus seirbhíse don phobal, agus chun cláir a cheapadh chun cáilíocht na beatha do chách sna pobail tuaithe a fheabhsú.

Cliceáil anseo i gcomhair Leabhráin Phobal ar Aire

Community Alert 

Faire Comharsanachta

Is clár coiscthe coireachta agus sábháilteachta pobail do cheantair uirbeacha é Faire Comharsanachta. Feidhmíonn sé mar chomhpháirtíocht idir An Garda Síochána agus an pobal. Oibríonn sé ar an mbunús gur féidir le gach ball de phobal cuidiú chun cáilíocht na beatha a fheabhsú sa limistéar ach bheith ag faire amach do chomharsana agus gníomhaíochtaí amhrasacha a thuairisciú do na Gardaí.

Bíonn sí mar aidhm ag cláir Phobal ar Aire chun sábháilteacht an phobail a fheabhsú, an choireacht a chosc, naisc idir Garda agus pobail a fhorbairt, muinín an phobail sa Gharda Síochána a fheabhsú, comhshaol cúramach a chothú do dhaoine breacaosta agus leochaileacha agus chun iompar frithshóisialta a laghdú, lena n-áirítear graifítí agus ciapadh.

Cliceáil anseo i gcomhair Leabhráin Faire Comharsanachta

Foláireamh Téacs

Cumasaítear pobail le foláireamh téacs chun Grúpa a bhunú chun foláirimh a fháil chun comhairle a thabhairt dóibh faoi ghníomhaíocht amhrasach nó choiriúil ina gceantar. Chomh maith le feasacht a chinntiú i measc úsáideoirí na seirbhíse, is féidir leo gníomhaíocht amhrasach a thuairisciú do na Gardaí dá réir.

Ciallaíonn seoladh faisnéise trí théacs gur féidir é a scaipeadh go mear ar lear mór daoine ar bhealach costéifeachtach.

Is córas aontreo é an Foláireamh Téacs, agus oibríonn sé ar na prionsabail seo a leanas:

• Tuairiscíonn ba(i)ll den phobal an teagmhas chuig na Gardaí (Fónuimhir 24 uaire don Dúiche Garda a bhíonn fógraithe go forleathan).

• Fíoraíonn, mionsonraíonn agus cinntíonn an Garda tuairiscithe gur cheart úsáid a bhaint as córas “Foláireamh Téacs”

• Seolann an Garda téacs nó ríomhphost amach chuig gach “Teagmháil Pobail” ina nDúiche Garda

• Seolann gach “Teagmhálaí Pobail” an téacs ar aghaidh chuig a “nGrúpa Pobail” chun comhairle a thabhairt don phobal chun bheith ag faire amach agus tuairiscí ar bith a thuairisciú

• Má fhaightear an t-eolas trí ríomhphost is féidir leis an Teagmhálaí Pobail an ríomhphost a sheoladh ar aghaidh nó an t-inneachar a thiontú chuig Téacs SMS agus a sheoladh chuig a nGrúpa Pobail

Cliceáil anseo i gcomhair a thuilleadh eolais faoi Fholáireamh Téacs

 

textalert2