We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

I have suspicions in relation to human trafficking. What should I do?

Má tá tú féin nó duine a bhfuil aithne agat orthu á dhúshaothrú, déan teagmháil leis na Gardaí áitiúla. Más mian leat coir a thabhairt le fios go hanaithnid, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le hUimhir Rúnda an Gharda Síochána ar 1800 666 111 nó le Coscairí Coireanna ar 1800 250025. Is féidir leat ríomhphost anaithnid agus faoi rún daingean a sheoladh chuig blueblindfold@garda.ie