We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.

Athúsáid Faisnéise

Rialacháin maidir le hAthúsáid Faisnéise

Cloíonn an Garda Síochána leis na Rialacháin ar Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí, faoi mar a leagtar síos i bPobail na hEorpach (Rialacháin ar Athúsáid Faisnéise na hEarnála Poiblí) 2005. Is de chóipcheart an Garda Síochána an fhaisnéis ar fad ar ár suíomh gréasáin murach go gcuirtear a mhalairt in iúl. Is féidir faisnéis agus doiciméid ón suíomh seo a chóipeáil agus/ nó a athúsáid faoi réir an cheadúnais faisnéise Earnála Poiblí is déanaí le fáil ar www.psi.ie

 

Séanann an Garda Síochana aon dliteanas, d’aon sort caillteanas maidir le hathúsáid faisnéise agus ní ghealltar go bhfuil an fhaisnéis uile nuashonraithe nó gan earráidí. Ní údaraíonn an Garda Síochána go mbeadh cearta eisiacha ag aon úsáideoir ar athúsáid a gcuid faisnéise.

 

Níl an Garda Síochána freagrach as ábhar ar shuíomhanna seachtracha eile a dtagraítear dóibh ar an suíomh seo.